Vandoploeseligt, farmaceutisk acceptabelt salt af et monoacylderivat af rapamycin, fremgangsmaade til dets fremstilling og injicerbart, farmaceutisk praeparat indeholdende det

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (2)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle
   US-2420367-AMay 13, 1947Celanese CorpFluffing up artificial staple fibers
   US-4748768-AJune 07, 1988Jacobsen Poul E BMethod for the production of a mattress