Farvefordelingsenhed til en rotationstrykkemaskine

Abstract

1. Farvefordelingsenhed (1) til påføring af farve på en rastervalse til en rotationstrykkemaskine, hvilken farvefordelingsenhed omfatter et ekstruderet profil (2) med en rende (3) til farve, hvilket profil er udstyret med anlægsflader (4,4a) til rakeiknive anbragt langs med rendens øvre og nedre kant og lægger an mod rastervalsen således, at renden og rastervalsen danner et førstekammer (5), der er udstyret med indløb (7) for tilførsel af frisk farve og udløb (8) for overskudsfarve, kendetegnet ved, at profilet (2) yderligere omfatter et andetkammer (6), som via kanaler (9,10) er forbundet til førstekammeret således, at kamrene danner et sammenhængende to-kammer system. Herved bliver det muligt at anvende andetkammeret som et opsamlingskammer for overskydende farve, idet overskudsfarven via kanalerne mellem førstekammeret og andetkammeret siver retur til opsamlingskammeret. Endvidere opnår man at kunne reducere farvespild og skadelige dampe, idet overskudsfarven føres i lukkede kanaler mellem kamrene.

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle